30
Th06

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Capri Cosmetic tin rằng, vẻ đẹp đích thực của mỗi người không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài như làn da, mái tóc, đường nét, mà còn cần thoát lên từ chính khí chất, thần thái, cốt cách được khởi nguồn cảm hứng vởi thế giới thiên nhiên thanh thuần, tao nhã.