Thông tin liên hệ

* Bắt buộc điền

 Liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH Hacos Việt Nam 
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Thái Hoà, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam 
Tel: 0856.983.868
Email: contact@myphamcapri.vn 
Giấy CNĐKDN: 0109176594
Ngày cấp: 08/05/2020. Cấp bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội