26
Th08

Chính Sách Vận Chuyển

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1.ĐỐI VỚI BÁN LẺ NỘI THÀNH HÀ NỘI & THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Phí vận chuyển nội thành: 25,000 VNĐ.

– Thời gian:

  • Hồ Chí Minh: 2-3 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).
  • Hà Nội : 1-2 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

2.ĐỐI VỚI BÁN LẺ NGOẠI THÀNH HÀ NỘI & THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Phí vận chuyển ngoại thành: 35,000 VNĐ.

– Thời gian:

  • Hồ Chí Minh: 2-3 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).
  • Hà Nội : 2-3 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

3.ĐỐI VỚI BÁN LẺ CÁC TỈNH THÀNH KHÁC TRÊN TOÀN QUỐC

– Phí vận chuyển các tỉnh thành trên toàn quốc: 35,000 VNĐ.

– Thời gian:

  • Các Tỉnh/Thành Phố Miền Nam: 2-3 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).
  • Các Tỉnh/Thành Phố Miền Bắc: 2-3 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).
  • Các Tuyến Huyện, Xã: Cộng Thêm 2 – 3 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).